ERIPREEMIAD      ___________________      KONKURSIST

25 kaunima Eesti raamatu konkursi eesmärgiks on kunstiliselt kujunduselt ja trükitehniliselt teostuselt parimate raamatute kui vaimse kultuuri nähtuse väärtustamine. 1956. aastal alguse saanud ja vahepeal vaibunud konkursi traditsiooni elustasid 1998. aastal Eesti Kujundusgraafikute Liit koostöös Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Rahvusraamatukoguga.

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2018


Tänavusele võistlusele esitati pisut rohkem kui 150 raamatut. Eri taustaga žüriiliikmete hindamise ja arutelu tulemusel ning lähtudes konkursi reglemendist kerkis esile 25 raamatut. Raamatukujundust saab vaadelda ja hinnata erinevalt, seega on välja toodud mõned põgusad näited:

Raamat kui interaktiivne objekt

Mulle meeldib mõelda raamatust kui interaktiivsest infoobjektist. Esimesena näeb raamatu puhul kaane välimust ning seejärel materjali, mõõtu ja kaalu. Köitmisviis ja paber mõjutavad seda, kuidas trükis avaneb. Järgmisena on raamatut võimalik lehitseda ja lugeda, selles avalduvad teksti sisu kõrval vorm ning kujundusotsused: millised on kirjatüübid, küljendus, pildikeel, paberivalik ja muud pisiosad. Kõige eelnimetatu suhted loovad raamatust terviku.

Raamatukujundusest

Lihtsustatult võib raamatuid liigitada kategooriatesse sisu järgi: aime-, ilu-, õppe- ja lastekirjandus, luule- ning kunsti(de)raamatud ja palju teisi. Raamatu sisu, olemus ja maht annavad lähtepunkti kujundamiseks. Just seetõttu erineb romaani välimus üldjuhul kunstikataloogi omast. Ka vahetu kontakt ja kujundusküsimuste arutamine raamatu autoriga eristub ning loob täiesti teisi tulemusi kui kujundus, mis on loodud ilma kontaktita (distants ja kriitiline suhe sisuga).

Kujunduse varjatud kiht

Nagu arhitektuur, kannab ka raamatukujundus ajavaimu. Ajastu esteetiliste maitsete ja mõttesuundade kõrval muutub oluliseks küsimus, millisel tootmisviisil raamatu kujundus luuakse, kui kaugele on jõudnud nende viiside areng ja ligipääsetavus. Praegu kujundustarkvaraga tehtav pole lihtsuselt ja kättesaadavuselt varasemaga võrreldav. Näiteks on valitud raamatute seas välja toodud „EKA uus maja”, kus kasutatud kirjatüüp Absolution koosneb seitsmest pereliikmest ja koodijupist, mis neid soovi korral juhuslikkuse printsiibi alusel kombineerib. Tulemuseks on dünaamiline ja mänguline kirjapilt, kus ühesugused tähed on erineva kujuga. Samal ajal arendatakse ka paberitootmis- ja trükitehnoloogiat, mis mõjutavad raamatukujunduses esinevat aja olemust.

Lõpetuseks

Raamatud, kus kujundusotsused ja -võtted lähtuvad sisust ning annavad samal ajal kujundajale võimaluse nii enese kui ka valdkonna arenguks, on huvitavad ja vajalikud. Loodan, et teie ette satub peagi mõni selline raamat!

Viktor Gurov
žürii esimees


KONKURSI 25 KAUNEIMAT RAAMATUT 2018 ŽÜRII


Anneliis Aunapuu,
Eesti Kujundusgraafikute Liit

Viktor Gurov,
Eesti Rahvusraamatukogu

Ruth Huimerind,
Eesti Kujundusgraafikute Liit

Tiina Sildre,
Eesti Kujundusgraafikute Liit

Eve Kask, külalisliige,
Eesti Kunstnike Liit

Katrin Kliimask,
Eesti Kirjastuste Liit

Jaan Vainult,
Trüki- ja Pakenditööstuse Liit

5 KAUNEIMAT EESTI LASTERAAMATUT 2018


Lasteraamatuid ilmub meil endiselt rohkelt ja valik on kirju. On neid, mis üllatavad, ja neid, mis ehmatavad, on ilusaid ja on ka ilmetuid, on vanameistrite tuntud headust ja noorte uljaid katsetusi. Eesti pildiraamatu heas tasemes on kindlasti oma osa alates 2006. aastast toimuval Põlvepikuraamatu konkursil, mis saigi ellu kutsutud sooviga rikastada pildiraamatute valikut ja avada uks uutele tegijatele. Tänaseks on tulemused näha ja tuntavad, sest konkursi võidutööd on alati ka kauneimate raamatute seas.

Võistlusele esitati 33 raamatut 19 kirjastuselt. Raamatute tase oli väga erinev, kuid tänu võrdlusmomendile tõusidki kauneimad raamatud esile. Žürii andis enim punkte ja kõrgeima hinnangu raamatutele, mis on tugeva kompositsiooni ja põneva pildikeelega, terviklikud. Ehk neist peegeldub kirjaniku ja kunstniku hea koostöö, neid on nauditav vaadata ja lehitseda, uurida ja lugeda. Rõõmu teeb, et meil on palju isikupärase käekirjaga illustraatoreid, kes kasutavad erinevaid tehnikaid – akvarell, joonistus, sügavtrükigraafika, kollaaž, digitöötlus. Raamatute illustreerimine ei ole täna pelgalt ilusa pildi joonistamine, vaid pööratakse võrdselt rõhku nii karakteri ja meeleolu loomisele, detailidele ja lehekülje taustadele, kujundusele kui ka materjali valikule. Kõikide raamatusõprade rõõmuks võib nentida, et meie pildiraamat on heas mõttes traditsiooniline, kuid samas värske, üllatav ja põnev ning kindlasti ka rahvusvaheliselt huvipakkuv.Triin Soone
žürii esimeess

KONKURSI 5 KAUNEIMAT RAAMATUT 2018 ŽÜRII

Viktor Gurov,
Eesti Rahvusraamatukogu

Anu Kalm,
Vabagraafikute Ühendus

Liis Karu,
Eesti Kirjastuste Liit

Piret Niinepuu-Kiik,
Eesti Kujundusgraafikute Liit

Tiina Mariam Reinsalu,
Vabagraafikute Ühendus

Ulla Saar,
Eesti Kujundusgraafikute Liit

Triin Soone,
Eesti Lastekirjanduse Keskus

Catherine Zarip,
Eesti Kujundusgraafikute Liit

Maarja Vannas,
Eesti Kujundusgraafikute Liit